nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, TRUYỆN KIỀU ĐỐI CHIẾU NÔM- QUỐC NGỮ


Một vài cảm nghĩ

Lời người biên soạn

Phần thứ nhất: Đối chiếu văn bản Truyện Kiều Nôm – Quốc ngữ

Chú thích

Phần thứ hai: Khảo dị

Tài liệu tham khảo