nguyendu.com.vn
Loading...

Công tác phòng chống cháy, nổ ở bảo tàng và di tích năm 2019


Ngày 25/4/2019, Cục Di sản văn hóa đã có Công văn số 277/DSVH-BT gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo tàng quốc gia, Bảo tàng chuyên ngành về việc Phòng chống cháy, nổ ở Bảo tàng và Di tích năm 2019.
 
 
Theo đó, Cục Di sản văn hóa đề nghị các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ với nội dung cụ thể như sau:
 
Tăng cường phòng chống cháy, nổ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho di tích và các tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích;
 
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống cháy, nổ cho cán bộ bảo tàng và di tích cũng như khách tham quan;
 
Xây dựng các phương án, trang thiết bị đảm bảo ứng phó kịp thời trong trường hợp cháy, nổ và phương án cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị…
 
Việt Anh

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website