Loading...

Bia “Sùng chỉ” được công nhận là bảo vật quốc gia


Bia “Sùng chỉ” có niên đại thế kỷ XVII (1696), lưu giữ tại đền thờ Hà Tông Mục, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là bảo vật quốc gia (đợt 8-2019).
 
 
Hà Tông Mục sinh ngày 25 tháng 9 năm Quý Tỵ (1653) tại xã Tỉnh Thạch, tổng Phù Lưu, huyện Thiên Lộc (nay là xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông đỗ Đệ tam giáp Đồng tiến sỹ xuất thân khoa thi Mậu Thìn, đời vua Lê Hy Tông niên hiệu Chính Hoà thứ 9 (1688). Một thời gian sau ông lại đỗ khoa Đông Các, khoa thi đặc biệt chỉ dành cho những người đã đỗ tiến sỹ và đang làm quan.
 
Ông đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng: Lại khoa cấp sự trung (kiểm tra công việc của quan lại, tổ chức); Nội tán (dạy học cho con, cháu vua); Thuỷ sư; Biên tu quốc sử quán; Đốc đồng hai xứ Tuyên - Hưng; Phủ doãn phủ Phụng thiên (đứng đầu kinh đô); Chánh sứ và Tả thị lang bộ hình. Ông  được chính sử Việt Nam đánh giá là người có nhiều công trạng và là một trong những danh thần nổi tiếng thời Lê Trung Hưng (1533 -1789). Và Hà Tông Mục cũng chính là người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ mối hoà hiếu với Trung Quốc nên vua Khang Hy rất cảm phục, tặng cho bức đại tự sơn son thếp vàng chính vua Khang Hy đề ba chữ “Nhược - Xung - Hiên ” (tuổi trẻ - tài cao).
 
Bia “Sùng chỉ” dựng vào năm Chính Hòa thứ 17 (1696) ghi nhận công lao sự nghiệp của Hà Tông Mục đối với quê hương, đất nước và tôn vinh hai vợ chồng ông làm Tổ Ông, Tổ Bà của làng. Bia có chất liệu đá thanh, trang trí mang đậm nét nghệ thuật thế kỷ XVII-XVIII, hiện được lưu giữ tại đền thờ Hà Tông Mục (xã Tùng Lộc , huyện Can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh) trên quê hương của ông được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia cùng với 26 bảo vật, nhóm bảo vật quốc gia khác trên toàn quốc (đợt 8, xét duyệt năm 2019) tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 15-01- 2020.  
 
 
Bách Khoa

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website